SPRZEDAŻ ZNAKÓW NA ROK 2021

DNI PRZYJMOWANIA OPŁAT I  DYŻURY W ROKU 2021

Dyżury członków Zarządu będą pełnione oraz opłaty członkowskie za rok 2021

będą przyjmowane

w siedzibie Koła, ul. Hubala 3A, w Pruszkowie, w:

 

1. Miesiącach - styczeń i luty 2021 w każdy wtorek tygodnia, w godzinach 15:00 - 18:00, dyżury 15:00 - 18:00

2. Miesiącach - marzec, kwiecień i maj 2021 w każdy wtorek i czwartek tygodnia, w godzinach 15:00 - 18:00, dyżury 15:00 - 17:30

3. Miesiącach – czerwiec do 20 września 2021 w każdy wtorek tygodnia w godzinach 15:00 - 18:00, dyżury 15:00 - 17:30

4. Miesiącach – od 20 września – do 31 grudnia 2021 dyżury w każdy wtorek tygodnia, w godzinach 15:00 - 17:30

Egzaminy na kartę wędkarską będą przeprowadzane w siedzibie Koła w dniach i godzinach dyżurów członków Zarządu.

Sprzedaż znaków na rok 2021 prowadzona będzie również w: 

Sklepie Zoologiczno - Wędkarskim Piastów, ul. Piłsudskiego 24 

Sklepie Zoologiczno - Wędkarskim w Pruszkowie przy Al. Wojska Polskiego 52 A, paw. Nr 3

od dnia 19 grudnia 2020 roku do dnia 20 września 2021 r. w dniach i godzinach pracy sklepów.

Sklep Wojska Polskiego 52  A Pruszków