Contact

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

Okręg Mazowiecki

Koło Nr 18 w Pruszkowie

05-800 Pruszków ul.Hubala 3 A

Tel. 22 758-12-39

 e-mail: kolo18@ompzw.pl