AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   

ZAWIADOMIENIE

W dniu 01. marca 2020 r.

o godzinie 9:30 w pierwszym terminie, o godzinie 10:00 w drugim terminie,

odbędzie się w sali Spółdzielczego Domu Kultury PSM, przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2019 KOŁA PZW

Z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarzy i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
  3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
  4. Wręczenie odznaczeń.
  5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  6. Sprawozdanie z działalności w roku 2019:

a. Zarządu Koła

             b. Komisji Rewizyjnej

      c. Sądu Koleżeńskiego

       7. Omówienie i zatwierdzenie programu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2020.

       8. Dyskusja.

       9. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2020.

     10. Podjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem: Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu Mazowieckiego i Zarządu Koła.

     11.  Wolne wnioski.

     12. Zakończenie obrad.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU 

-------------------------------------------------------------------

DNI PRZYJMOWANIA OPŁAT I  DYŻURY W ROKU 2020

Dyżury członków Zarządu będą pełnione oraz opłaty członkowskie za rok 2020

będą przyjmowane

w siedzibie Koła, ul. Hubala 3A, w Pruszkowie, w:

dniu 19 grudnia 2019 roku w godzinach 15:00 - 18:00

1. Miesiącach - styczeń i luty 2020 w każdy wtorek tygodnia, w godzinach 15:00 - 19:00, dyżury 15:00 - 18:00

2. Miesiącach - marzec, kwiecień i maj 2020 w każdy wtorek i czwartek tygodnia, w godzinach 15:00 - 19:00, dyżury 15:00 - 18:00

3. Miesiącach – czerwiec do 20 września 2020 w każdy wtorek tygodnia w godzinach 15:00 - 19:00, dyżury 15:00 - 18:00

4. Miesiącach – od 20 września – do 31 grudnia 2020 dyżury w każdy wtorek tygodnia, w godzinach 15:00 - 18:00

Egzaminy na kartę wędkarską będą przeprowadzane w siedzibie Koła w dniach i godzinach dyżurów członków Zarządu.

 

 

Sprzedaż znaków na rok 2020 prowadzona będzie również w: 

Sklepie Zoologiczno - Wędkarskim Piastów, ul. Piłsudskiego 24

Sklepie Zoologiczno - Wędkarskim Pruszków, ul. 3 Maja 23 

Sklepie Zoologiczno - Wędkarskim w Pruszkowie przy Al. Wojska Polskiego 52 A, paw. Nr 3

od dnia 19 grudnia 2019 roku do dnia 20 września 2020 r. w dniach i godzinach pracy sklepów.

Sklep Wojska Polskiego 52  A Pruszków