KOŁO CZYNNE

Dyżury członków Zarządu będą pełnione oraz opłaty członkowskie za rok 2020 będą przyjmowane w siedzibie Koła, ul. Hubala 3A, w Pruszkowie, w:

 

  1. Miesiącach - styczeń i luty 2021 w każdy wtorek tygodnia,

w godzinach 15.00 - 19.00, dyżury 15.00 - 18.00

  1. Miesiącach - marzec, kwiecień i maj 2021 w każdy wtorek i czwartek tygodnia,

w godzinach 15.00 - 19.00, dyżury 15.00 - 18.00

  1. Miesiącach – czerwiec do 20 września 2021 w każdy wtorek tygodnia,

w godzinach 15.00 - 19.00, dyżury 15.00 - 18.00

  1. Miesiącach – 20 wrzesień – 31 grudzień 2021 dyżury w każdy wtorek tygodnia
    w godzinach 15.00 - 18.00

Egzaminy na kartę wędkarską będą przeprowadzane w siedzibie Koła w dniach i godzinach dyżurów członków Zarządu.

Sprzedaż znaków na rok 2021 prowadzą też:

- Sklep Zoologiczno - Wędkarski w Piastowie przy ul. Piłsudskiego 24

- Sklep Zoologiczno - Wędkarski w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 23

- Sklep Zoologiczno - Wędkarski w Pruszkowie przy Al. Wojska Polskiego 52 A, paw. Nr 3

   w dniach i godzinach pracy sklepów.