Tabela Opłat

 

Składki członkowskie oraz okręgowe w roku 2021 r.

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2021 rok:

 ♦ uchwała nr 269/IX/2020 ZG PZW

 ♦ Zakres stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

   100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia,

4)  kobiety od 60 roku życia

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

1. Zwalnia sią członków uczestników z opłat za legitymacją członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

Uwaga:

 - Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16) oraz członków honorowych PZW, którzy są zrzeszeni w innych okręgach, wydawane są wyłącznie
w biurze Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie przy ul. Twardej 42 od pn. do pt., w godz. 10.00 - 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.

 - Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2021roku:

♦ uchwała nr 189 / Z.O./2020 

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI
W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne i wody górskie

200,00 zł

 450,00 zł

Wody nizinne bez wód górskich

150,00 zł

 400,00 zł

ULGA I**- 50%:

  • młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24
  • kobiety od 60 roku życia*** 
  • mężczyźni od 65 roku życia***
  • współmałżonek****,
  • odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,

osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności).

 

 

 

100,00 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

75,00 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

 

 

 

 

NIE DOTYCZY

ULGA II-75%: 

odznaczeni Złotą Odznaką  PZW z Wieńcami,

członek uczestnik  do 16 lat***

 

 

 

50,00 zł (wody nizinne i wody górskie)

38,00 zł (wody nizinne bez wód górskich)

 

 

NIE DOTYCZY

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

 

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

 50,00 zł,   25,00 zł,             12,00 zł

 

 50,00 zł

SKŁADKI OKRESOWE

1-dniowa wody nizinne i górskie

40,00 zł

70,00 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

60,00 zł

110,00 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

80,00 zł

140,00 zł

       

     * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód przez małżonka

       i składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka.

 

ZASADY 
WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO
W ROKU 2021

Składki członkowskie okręgowe obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

 

opłata egzaminacyjna:

   •  dla osób do lat 16 - bezpłatnie

   •  dla pozostałych - 30 zł.

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej.
 

UWAGA

W roku 2021 z uwagi na obowiązywanie RODO (Ochrona Danych Osobowych) dla osób, które w roku 2019 i 2020 nie opłacały składki członkowskiej PZW, nowo wstępujących do Związku, przenoszących się z innego Okręgu
bądź Koła PZW Okręgu Mazowieckiego

aby dokonać opłat składek za ten rok

koniecznym jest wypełnienie i podpisanie Karty Ewidencyjnej Wędkarza.

Członkowie Koła PZW Pruszków, którzy w roku 2019 i 2020 opłacili składkę członkowską nie muszą ponownie wypełniać Karty Ewidencyjnej Wędkarza.