Dorybienia jesień 2016

W dniu 27.10.2016 r. przeprowadzono dorybienie akwenów w parku Miejskim w Pruszkowie.

W ramach akcji dorybiono: 400 kg karpia handlowego (1,5 kg – 2,5 kg)oraz 100 kg mieszanki lin oraz jaź (25 cm – 30 cm).

  

  

W pierwszych dniach listopada przeprowadzone zostaną kolejne dorybienia akwenów, o czym poinformujemy w oddzielnych komunikatach.