KOŁO

 

WŁADZE KOŁA NR 18

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
W PRUSZKOWIE
 

W KADENCJI 2022 - 2024 

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

1.

Wojciech KAMIŃSKI

Prezes Zarządu

2.

Włodzimierz KRAWCZYK

Skarbnik

3.

Jacek WÓJCICKI

Gospodarz Koła

4.

Wiesław MALINOWSKI

Sekretarz Koła

5.

Tadeusz STĘPIEŃ

Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych i Promocji

6.

Kazimierz LELENIAK Wiceprezes Zarządu ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód

7.

Piotr LELENIAK

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu i Młodzieży

 

   

 

 

 

1.

Marek LELENIAK

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła

2.

Wojciech WŁODARCZYK

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła

3.

 Krzysztof OPŁOCKI

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła

1.

Artur OPRZĄDEK Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

2.

Artur PIOTROWSKI

Zastepca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

3.

Mariusz PARGULSKI

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego

4.

Maciej WALECKI

Członek Sądu Koleżeńskiego

1.

Ryszard WRONKOWSKI

Rzecznik Dyscyplinarny

1.

Kazimierz    LELENIAK

Komendant Powiatowy S.S.R.