KOŁO

 

WŁADZE KOŁA NR 18

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
W PRUSZKOWIE
 

W KADENCJI 2017 - 2020 

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

1.

Wojciech KAMIŃSKI

Prezes Zarządu

2.

Włodzimierz KRAWCZYK

Skarbnik

3.

Jacek WÓJCICKI

Gospodarz Koła

4.

Wiesław MALINOWSKI

Sekretarz Koła

5.

Kazimierz LELENIAK

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu

6.

Tadeusz STĘPIEŃ

Wiceprezes Zarządu ds. Promocji

7.

Grzegorz DZIKOWSKI

Wiceprezes Zarządu ds. Młodzieży

8.

Jan TOBIASZ Wiceprezes Zarządu ds. Ochrony 
i Zagospodarowania Wód

 

 

 

1.

Marek LELENIAK

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła

2.

Wojciech WŁODARCZYK

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła

3.

 Krzysztof OPŁOCKI

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła

1.

Zygmunt WIECZOREK Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

2.

Jan CZESZEJKO - SOCHACKI

Zastepca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

3.

Kazimierz OLSZAK

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego

4.

Artur OPRZĄDEK

Członek Sądu Koleżeńskiego

1.

Ryszard WRONKOWSKI

Rzecznik Dyscyplinarny

1.

Kazimierz    LELENIAK

Komendant Powiatowy S.S.R.