DO OPŁAT

ZARZĄD KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

W PRUSZKOWIE

ul. HUBALA 3 A, 05-803 PRUSZKÓW

tel. 22 758 12 39

www.kolo18.ompzw.pl

e-mail: kolo18@ompzw.pl

 

 

Zgodnie z zasadami dotyczącymi wydawania zezwoleń
na wędkowanie na wodach Okręgu Mazowieckiego informujemy,
że podczas dokonywania opłaty za rok 2022 niezbędnym jest przedstawienie
w punkcie sprzedaży następujących dokumentów:

1. Karty Wędkarskiej

2. Legitymacji Członkowskiej

3. Wypełnienia i podpisania Karty Ewidencyjnej Wędkarza (dotyczy nowowstępujących, osób, które od roku 2019 nie dokonały opłaty członkowskiej oraz członków PZW, którzy przenoszą się z innego Okręgu lub Koła PZW)

3. Wypełnionego Rejestru Połowów za rok 2021

(w przypadku niewypełnienia i niepodpisania Karty Ewidencyjnej Wędkarza oraz braku Rejestru Połowów

znaki PZW i zezwolenie na rok 2022 nie będą wydawane)

Zarząd Koła PZW w Pruszkowie