ZARYBIENIA JESIEŃ 2019

   

W dniach 11, 12, 24 i 31 października przeprowadzono dorybienia akwenów Parku Miejskiego w Pruszkowie. Dorybiono rybami z gatunków karp handlowy, karp kroczek, szczupak, lin, karaś srebrzysty, płoc, karaś pospolity i amur o łącznej masie 1.250 kg. Przy czym 650 kg z przydziału Okręgu  Mazowieckiego, zaś 600 kg zakupionych z funduszy własnych Koła. Wydatkowano na ten cel z budżetu Koła kwotę 6.543,00 zł. Ryby w doskonałej kondycji zostały wpuszczone do Stawu Głównego w Parku Miejskim w Pruszkowie.