PODZIĘKOWANIA

  PODZIĘKOWANIA

  

 

  

 

Zarząd Koła Nr 18 Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie pragnie gorąco podziękować władzom miasta Pruszkowa za udzielenie wsparcia podczas organizowanych w dniach 29.04.2016 r. – 01.05.2016 r., w Pruszkowie Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Spławikowym dla Osób z Niepełnosprawnością Narządów Ruchu.

Szczególnie gorąco dziękujemy Panu JANOWI STARZYŃSKIEMU Prezydentowi miasta Pruszkowa za objęcie patronatem honorowym Mistrzostw i ufundowanie pięknych medali upamiętniających tą imprezę.

Ponadto serdecznie dziękujemy Pani ELŻBIECIE JAKUBCZAK - GARCZYŃSKIEJ Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM, Panu WŁODZIMIERZOWI MAJCHRZAKOWIKomendantowi Straży Miejskiej w Pruszkowie, Panu WITOLDOWI KONIECZNEMUNaczelnikowi Wydziału Promocji i Kultury U.M., Pani ANNIE PRACHNIAK z Samodzielnego Stanowiska ds. Sportu w U.M., Panu KACPROWI ZAWISTOWSKIEMU z Wydziału Ochrony Środowiska U.M., funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Pruszkowie oraz hm. BEACIE PAWEŁCZYŃSKIEJ Komendantowi Hufca ZHP Pruszków.

Dzięki Państwa pomocy Mistrzostwa Polski współorganizowane przez nasze Koło PZW stały na wysokim poziomie organizacyjnym i wszyscy w nich uczestniczący niezwykle miło wspominać będą pobyt w naszym mieście.

Serdecznie dziękujemy

Zarząd Koła Nr 18 PZW w Pruszkowie