Relacja Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych 2016

W dniach 29.04.2016 r. – 01.05.2016 r. Pruszków gościł uczestników Indywidualnych

Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Spławikowym dla Osób z niepełnosprawnością

narządów ruchu.  Honorowy patronat nad Mistrzostwami objął Pan JAN STARZYŃSKI,

Prezydent miasta Pruszkowa. Miasto ufundowało 100 sztuk medali pamiątkowych

Mistrzostw, które otrzymali zawodnicy, sędziowie, organizatorzy i wolontariusze.

  

Znaczną pomoc w organizacji Mistrzostw okazały Wydziały Ochrony Środowiska,

Sportu, Promocji i Kultury Urzędu Miasta oraz Straż Miejska m. Pruszkowa.

Ponadto Komenda Hufca ZHP w Pruszkowie pomogła oddelegowując

do pomocy medycznej członków Harcerskiego Klubu Ratowniczego

oraz udostępniając wiaty do organizacji centrum zawodów.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Organizatorem zawodów na zlecenie Zarządu Głównego PZW był Okręg

Mazowiecki PZW, który bezpośrednią organizację powierzył

Kołu Nr 18 PZW w Pruszkowie

oraz Kołu Nr 32 PZW przy Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

W zawodach wystartowało 25 zawodników, z których każdy miał swego

indywidualnego pomocnika.

Szczęśliwie, mimo wcześniejszych zapowiedzi deszczowej pogody, aura dopisała.

W dniu 29.04. po oficjalnym treningu Pan JAN STARZYŃSKI, Prezydent miasta Pruszkowa

dokonał oficjalnego otwarcia Mistrzostw Polski.

Zawodnicy konkurowali w trzech sektorach na wodach stawu głównego Parku Miejskiego,

w dwóch turach; pierwszej w sobotę 30.04 i drugiej 01.05.

Brania ryb nie były nadzwyczajne, ale zawodnicy wykazali się dużymi umiejętnościami

osiągając przyzwoite wyniki wagowe złowionych ryb.

Sklasyfikowano 24 zawodników.

  

Mistrzem Polski w Wędkarstwie Spławikowym dla Osób z niepełnosprawnością

narządów ruchu został

kol. HENRYK MŁOT z Okręgu Mazowieckiego PZW,

który uzyskał 2 punkty sektorowe i złowił łącznie 5.150 g ryb.

I Wicemistrzem Polski w Wędkarstwie Spławikowym dla Osób z niepełnosprawnością

narządów ruchu został

kol. SŁAWOMIR PRZYBYSZ z Okręgu Skierniewickiego PZW,

który uzyskał 3 punkty sektorowe i złowił łącznie 3.675 g ryb.

II Wicemistrzem Polski w Wędkarstwie Spławikowym dla Osób z niepełnosprawnością

narządów ruchu został

kol. MACIEJ MITROWSKI z Okręgu Sieradzkiego PZW,

który uzyskał 5 punktów sektorowych i złowił łącznie 3.850 g ryb.

   

Po ogłoszeniu wyników Mistrzostw przez Sędziego Głównego zawodów

kol. WALDEMARA GRZELAKA nastąpiło wręczenie pucharów,

medali i dyplomów dla zwycięzców, zaś dla wszystkich zawodników

uczestniczących w zawodach nagród rzeczowych

ufundowanych przez sponsorów: firmę „DAM”, Sklep Wędkarski „RAPA”,

firmę „TRAPER”, firmę „KONGER”, firmę „GUT – MIX”,  firmę „DAIWA”,

firmę „COFEE – SERVICE”,

firmę „WILLIAM`S MANUFACTURING POLAND” oraz firmę „SARS”.

  

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zakończenia Mistrzostw dokonali w imieniu Prezydenta miasta Pruszkowa

Pan WŁODZIMIERZ MAJCHRZAK,Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie,

kol. ZBIGNIEW GIELNIEWSKI Prezes Zarządu Koła Nr 32 PZW przy Sz.G.W.P.

oraz kol. WOJCIECH KAMIŃSKI Prezes Zarządu Koła Nr 18 PZW w Pruszkowie.