ZARYBIENIA

Zarybiono Obwód rybacki Utrata Nr 1 25.000 szt narybku letniego szczupaka.

  

  

Rzeka Utrata zarybiona została 15.000 szt. szczupaka, zaś akweny w Parku Miejskim w Pruszkowie 10.000 szt.