Akcje sprzątania 2016

W dniu 27.02.2016 r. przeprowadzono akcję sprzątania terenów oraz pasa przybrzeżnego akwenów w Parku Miejskim w Pruszkowie. W akcji wzięło udział 8 osób z aktywu Koła oraz młodzież i dzieci z Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej. W uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa zebrane gałęzie i śmieci zostały złożone w workach w dwóch punktach parku.
Zamieszczona galeria ilustruje przebieg akcji.