DODATKOWE ZARYBIENIE GRUDZIEŃ 2019

Informujemy, że w dniu 21.12.2019 r. zostało przeprowadzone dodatkowe dorybienie akwenów w Parku Miejskim w Pruszkowie. Łączna masa ryb to 618 kg, z gatunków: karp handlowy, lin tarlak oraz karaś srebrzysty. Jednoczesnie informujemy, że po zaobserwowaniu pojawjenia się śniętych ryb w stawie głównym w Parku Miejskim, w dniach 05.01 i 06.01.2020 r. zebrano 37 kg śniętych ryb z gatunku karaś srebrzysty. Według naszych ustaleń były to najmniesze ryby z wpuszczonych do akwenu, których śnięcie było spowodowane przyduszeniem w czasie transportu z Zakładu Rybackiego. W dniu 06.01. w godzinach porannych wezwaliśmy właściciela Zakładu Rybackiego, w którym dokonano zakupu ryb. Właściciel przybył do Pruszkowa w dniu 06.01.2020 r. około godziny 10:30. Całość zebranych ryb zabrał do utylizacji. 

Pomimo dokonanych ustaleń najprawdopodbniejszej przyczyny wystąpienia śnięcia ryb, zobowiązaliśmy Zakład Rybacki do zbadania śniętych ryb przez specjalistyczne jednostki weterynaryjne i przkazania wyników badań do Koła.

Ponadto Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej oraz Wiceprezes Zarządu Koła ds Zagospodarowania i Ochrony Wód otrzymali polecenia stałego kontrolowania akwenów w Parku Miejskim pod kątem wystąpienia ewentualnego śnięcia ryb.