DORYBIENIE NARYBKIEM LETNIM SZCZUPAKA

W dniu 01 maja 2020 r. zespół w składzie kol. Wojciech Kamiński, kol. Marek Leleniak i kol. Kazimierz Leleniak przeprowadził dorybienie rzeki Utraty i Stawów w Parku Miejskim w Pruszkowie 60.000 szt. narybku letniego szczupaka, otrzymanego z puli Okręgu Mazowieckiego PZW.

Narybek został wpuszczony do rzeki Utraty powyżej jej ujścia do Zalewu Komorowskiego w liczbie 40.000 szt. oraz w ilości 20.000 szt. do akwenów Parku Miejskiego w Pruszkowie.

W dniu 02 maja kol. Marek Leleniak udowodnił, że prowadzone przez nas dorybienia przynoszą wymierne efekty, łowiąc w wodach Stawu Głównego Parku Miejskiego w Pruszkowie pięknego szczupaka o długości 96 cm i masie 8 kg.

   

Szczupak został złowiony na około 20 cm płoć i po 15 minutowym atrakcyjnym holu wylądował w podbieraku i rękach szczęśliwego łowcy. Po sesji zdjęciowej i natlenieniu w wodzie stawu szczupak został uwolniony i odpłynął w dobrej kondycji.

    

Gratulacje dla kol. Marka za połów

i uwolnienie pięknej ryby.