STAWY W PARKU MIEJSKIM W PRUSZKOWIE W ROKU 2021

STAWY W PARKU MIEJSKIM W PRUSZKOWIE

Ostatnio pojawiła się plotka, iż w bieżącym roku (a może i w latach następnych) staw główny w Parku Miejskim w Pruszkowie zostanie wyłączony z możliwości wędkowania na jego wodach. 

Dementujemy te plotki. Nie będzie wyłączenia, żadnego ze stawów Parku Miejskiego w Pruszkowie, z możliwości wędkowania.

Urząd Miasta Pruszkowa w 2021 roku przeprowadzi zabiegi rekultywacyjne na stawach parku, polegające na aplikacji preparatu zmniejszającego namuły i poprawjającego czystość wody oraz nasadzeniami roślinności wodnej. Przedstawiciele Zarządu Koła biorą czynny udział we wszelkiego typu spotkaniach i naradach, organizowanych przez Urząd Miasta, określających zakres planowanych prac, jak również uczestniczą w pracach prowadzonych przez specjalistyczne firmy.

Koło PZW w Pruszkowie od 70 lat prowadzi gospodarkę rybacką na akwenach Parku Miejskiego. Rokrocznie przeprowadzane są zarybienia stawów zróżnicowane gatunkowo, zarówno rybami gatunków karpiowatych, jak również z gatunków ryb drapieżnych. W roku 2020 zarybiono 1860 kg ryb z gatunków: karp, lin, płoć, szczupak, okoń oraz 30.000 szt. narybku letniego szczupaka.

Zarząd Koła PZW w Pruszkowie