WYNIKI REFERENDUM W SPRAWIE ŁOWISKA "NO KILL"

Zamieszczamy protokół Komisji dotyczący wyników referendum w sprawie utworzenia łowiska "NO KILL" na akwenach Parku Miejskiego w Pruszkowie.

Członkowie Koła, którzy wzięli udział w Referendum w większości opowiedzieli się za wprowadzeniem łowiska tego typu zgodnie z wariantem 3, który miał następujące brzmienie:

Jestem za wprowadzeniem na akwenach Parku Miejskiego w Pruszkowie łowiska „No Kill” na ograniczonych zasadach.

Ograniczenia będą dotyczyły gatunków drapieżnych oraz wprowadzenia górnych wymiarów ochronnych.

Szczegółowe zasady zostaną uchwalone na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 20.09.2022 r. i podane do wiadomości czlonków Koła.